DIGITAL REALITY – PR članak

Naziv projekta

„AR digital assistant“

 šifra projekta KK.03.2.2.04.0072

Kratki opis projekta

Predmet ovoga projekta jest uvođenje inovacije (Out of the box SaaS platforme) na temelju koje će se isproducirati dva nova proizvoda (AR digital shopping assistant i AR marketing assistant) na tržištu, a svrha provedbe ovoga projekta jest uspješno lansiranje istih s potencijalom rasta i izvoza.

Inovativna usluga razvijena je do finalne faze te zahtijeva samo završne prilagodbe prema zahtjevima tržišta te pripremu za komercijalizaciju.

Ideja će se kroz projekt prilagoditi zahtjevima tržišta i pripremiti za komercijalizaciju kroz dvije instance platforme s ciljem komercijalizacije platforme u obliku dva specifična proizvoda kako slijedi:

1) AR digital shopping assistant - namijenjen proizvođačima široke potrošnje (npr. Bosch, Electrolux i sl.) i distributerima (npr. ekskluzivni distributeri pojedinog brenda za jedno tržište)

Ključne funkcionalnosti iz aspekta krajnjeg korisnika:

 1. image recognition* proizvoda u realnom vremenu,
 2. pregled detaljnih informacija o proizvodu u augmented reality* modu, kupac definira što želi u AR prikazu,

Ključne funkcionalnosti iz aspekta poslovnog korisnika:

 1. upravljanje prikazanim sadržajem proizvoda,
 2. upravljanje posebnim ponudama,
 3. analitika pregleda od strane krajnjih korisnika po proizvodu,
 4. analitika pregleda od strane krajnjih korisnika po skupini proizvoda,
 5. analitika pregleda od strane krajnjih korisnika po brendu,
 6. automatizirano generiranje izvještaja.

2) AR marketing assistant - namijenjen maloprodajnim lancima široke potrošnje (npr. Bipa, DM, Elipso i sl.)

Ključne funkcionalnosti iz aspekta krajnjeg korisnika:

 1. image recognition proizvoda u realnom vremenu,
 2. pregled informacija o proizvodu u AR modu, kupac definira što želi u AR prikazu,

Ključne funkcionalnosti iz aspekta poslovnog korisnika:

 1. upravljanje prikazanim sadržajem proizvoda,
 2. upravljanje posebnim ponudama,
 3. analitika pregleda od strane krajnjih korisnika po proizvodu,
 4. analitika pregleda od strane krajnjih korisnika po skupini proizvoda,
 5. analitika pregleda od strane krajnjih korisnika po brendu,
 6. upravljanje programom vjernosti,
 7. automatizirano generiranje izvještaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju tvrtke i uspješan prijenos inovativnih ideja u poslovni poduhvat spreman za globalno tržište.

Cilj predloženog projekta je na tržište plasirati AR digital shopping assistant i AR marketing assistant proizvode putem inovativne Out of the box SaaS platforme.

Specifični ciljevi i pokazatelji uspješnosti projekta:

 • Plasiranje na tržište 2 inovativna proizvoda,
 • Stvaranje minimalno 2 nova radna mjesta u svrhu prilagodbe i komercijalizacije inovativne aplikacije,
 • Ostvarenje prihoda od prodaje,
 • Ostvarenje prihoda od izvoza.

Realizacijom projekta tvrtka će steći nova iskustva i jača vlastite inovacijske kapacitete kroz ulaganja u stvaranje novih tržišno traženih usluga. Ulaganja će rezultirati inovativnim uslugama što je omogućilo i zaštitu žiga odnosno intelektualnog vlasništva. Kao rezultat projekta komercijalizacija dvije inovativna proizvoda pozitivno će utjecati na rast profitabilnosti, gospodarske aktivnosti, ali i konkurentnosti tvrtke na globalnom tržištu. Također, predloženim projektom bit će osigurana nova radna mjesta koja će doprinijeti internim kapacitetima i dodanoj vrijednosti poduzeća. Očekivani rezultat je povećanje broja inovativnih MSP–ova u usporedbi s ukupnim brojem MSP–ova čemu doprinosi i realizacija ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.683.000,00 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 1.410.683,63 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 1.199.081,07 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.09.2019. - 01.03.2021.

Kontakt za više informacija

e-mail: ernest@shipshape-solutions.com

Linkovi

eu esi okpp logo

Završno priopćenje o provedbi EU projekta

 

 •     
 •     
 •     
 • Izrada internetske stranice sufinancirana je
  sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj