DIGITAL REALITY – završno priopćenje o provedbi EU projekta

DIGITAL REALITY – završno priopćenje o provedbi EU projekta

 

„AR digital assistant“
 Šifra projekta KK.03.2.2.04.0072

Kratki opis projekta

U razdoblju od 1. rujna 2019. do 1. lipnja 2021. Digital reality d.o.o. je proveo projekt pod nazivom „AR digital assistant“, s ciljem komercijalizacije istoimene platforme u obliku dva specifična nova proizvoda – aplikacije, AR digital shopping assistant i AR marketing assistant, na domaćem i međunarodnom tržištu.

Provedene aktivnosti odnosile su se na:
-    prilagodbu inovativnih proizvoda potrebama i zahtjevima ciljanih tržišta, što je uključivalo razvoj novih funkcionalnosti samih aplikacija i prilagodbu njihovog dizajna radi stvaranja proizvoda koji su jednostavni za korištenje i vizualno privlačni;
-    međunarodnu registraciju žiga;
-    pripremu lansiranja proizvoda kroz aktivnosti izrade web stranice, video materijala i kataloga te oglašavanja na društvenim mrežama i u specijaliziranim časopisima.

Provedba projekta rezultirala je razvojem aplikacija, namijenjenih potrošačima s jedne strane, odnosno trgovcima robom brze potrošnje, odjeće, obuće, tehničke robe ili druge vrste robe s druge strane, i njihovom promocijom na ciljanim tržištima te stvaranjem prepoznatljivog brenda u području inovativnih tehnoloških rješenja. Aplikacije potrošačima pružaju novu, digitalnu dimenziju kupovanja kroz prepoznavanje proizvoda mobitelom i pogled s proširenom stvarnošću odnosno 3D pregled proizvoda s prikazom podataka o promocijama, programima vjernosti, tehničkim specifikacijama i dr., a trgovcima pristup detaljnoj analitici i izvještajima po proizvodima i skupinama proizvoda, brendovima i prodajnim mjestima te jednostavno administriranje sadržaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Slijedom provedenog projekta stvorene su pretpostavke za daljnji razvoj poslovanja tvrtke, što podrazumijeva stvaranje prihoda od prodaje i prihoda od izvoza u razdoblju nakon provedbe projekta i profitabilno poslovanje u dugom roku na temelju izgrađene prepoznatljivosti na globalnoj razini, i zapošljavanje dva nova djelatnika/djelatnice, čime će se doprinijeti internim kapacitetima tvrtke.

Također, kroz provedbu projekta tvrtka Digital reality d.o.o. je stekla iskustvo s uspješnim prijenosom inovativnih ideja u poslovni poduhvat spreman za globalno tržište i ojačala vlastite inovacijske kapacitete za stvaranje novih tržišno traženih usluga čime je ostvaren direktan doprinos dodanoj vrijednosti poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta

1.683.000,90 HRK

Iznos koji sufinancira EU

1.199.081,07 HRK

Razdoblje provedbe projekta


1. rujna 2019. – 1. lipnja 2021.

Kontakt za više informacija


e-mail: ernest@digital-reality.hr
 
Linkovi

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  

PR članak o projektu

 

  •     
  •     
  •     
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je
    sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj